การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำได้อย่างไร

jenny 0
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำได้อย่างไร เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก ณ ขณะนั้น และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยนค่าเงินทุกด้าน ดังนั้นแล้ว คุณจึงจะเป็นต้องทำความรู้จักกับการเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ศึกษา ดังนี้ค่ะ INSTA360 GO 2 กล้องจิ๋วแต่แจ๋ว พร้อมระบบ AI

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

​ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีปัจจัยหลายส่วนด้วยกัน ที่เป็นตัวกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยาตลาด ข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่ก็สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น Forward Futures Options เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

​อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร

อัตราแลกเปลี่ยน คือ ราคาของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เท่ากับ 32.00 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก/นำเข้าต้องเผชิญ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลให้กระแสรายได้หรือรายจ่ายในรูปเงินบาทของธุรกิจมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้น หรือขาดทุนก็ได้

คาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนอยู่เหนือการคาดเดา มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ทำให้มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา แม้แต่นักค้าเงินก็อาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ผู้นำเข้าส่งออกจึงไม่ควรคาดเดาทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

ทำไมผู้ประกอบการควรบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  1. การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย
  2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้
  3. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ได้แปลว่าจะทำให้ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่หมายถึงทำให้ทราบว่าจะสามารถแลกเงินที่อัตราใด ซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์รายได้และรายจ่ายได้ล่วงหน้า เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

วิธีการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) คือ สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ (ล็อกเรท) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังกล่าว เรียกว่า forward rate

​การประกันค่าเงิน คือ การซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ากับธนาคาร หรือเรียกง่ายๆ ว่าการซื้อสิทธิ์ในการล็อกเรท  โดยผู้ซื้อ options (ลูกค้า) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า Option Premium ให้กับธนาคาร ซึ่งทำให้ผู้ซื้อ options อาจไม่จำเป็นต้องได้รับวงเงินในการทำธุรกรรมจากธนาคารและไม่ต้องวางหลักประกันก่อนทำธุรกรรม

​การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คือ บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินไว้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์ สรอ. (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นประจำอย่างเช่น ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า โดยสามารถฝากได้ทั้งแบบกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ

​การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้า  คือ เป็นการล็อกเรทสำหรับการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต  แต่มีความแตกต่างตรงที่สัญญา Futures เป็นสัญญามาตรฐาน (Standardized) และจะทำการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นตลาดกลาง โดยในประเทศไทยคือ Thailand Futures Exchange (TFEX)

บทความแนะนำ : แชร์เทคนิค ฝึกสุนัขด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ สร้างวินัยให้เจ้าสัตว์สี่ขา มนุษย์มีความเชื่อว่า สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้น และฝึกให้พัฒนา เรียนรู้อย่างเป็นระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม เช่นเดียวกันกับการฝึกสุนัข คุณเองก็สามารถสร้างวินัย ให้กับพวกเขาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงิน เพื่อเข้าโรงเรียนฝึกสอนสุนัขราคาแพง ๆ เพราะวันนี้เราจะมาแชร์ เทคนิควิธีการสร้างสุนัขด้วยตัวเอง อย่างง่าย ๆ ไปดูกันเลยค่ะ

Tags: